Оголошення щодо проведення конкурсу по відбору виконавця земельних торгів

Дмитрівська сільська рада Золотоніського району

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VIІ     скликання чотирнадцята  сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  22 травня  2017 року № 14-5/VII

                                                                 

Про опублікування оголошення

з проведення конкурсу по відбору

виконавця земельних торгів з

продажу права оренди

 

 

Керуючись п. 34, ч. 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  Земельним кодексом України, враховуючи рішення Дмитрівської сільської ради від  _22 травня 2017 року №14 – 4 /VII «Про проведення земельних торгів», Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2016 року № 497 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року № 579», сесія сільської ради вирішила:

 

  1. Опублікувати на офіційному сайті сільської ради http:/dmitrivsk.zolorayon.gov.ua/

оголошення з проведення конкурсу по відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди (додається)

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування Місцевого бюджету та фінансів Дмитрівської сільської ради.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                            Л.М.Іллічова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

Дмитрівської  сільської ради Золотоніського району Черкаської області

з проведення конкурсу по відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди

 

  1. Дані про земельну ділянку:

-          земельна ділянка комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,05  га, кадастровий номер 7121583501:02:005:0514,  місце розташування – с. Дмитрівка, вул. Баранника б/н Золотоніського  району Черкаської області.

            2. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

            У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

            Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

            Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

            Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

            У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

            3. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців земельних торгів з продажу права

оренди;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі

фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи –

підприємця);

            - копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

            - копія ліцензії;

            - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

            - інформація про продані лоти на земельних торгах з продажу права оренди: кількість (шт.), стартова ціна (грн.), ціна продажу (грн.), ціна їх продажу порівняно із стартовою (%).

           4. Строк подання конкурсної документації: до  14 липня 2017 року (включно).

           5. Поштова адреса, за якою подаються документи: 19741, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Дмитрівка, вул. Баранника,37

           6. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 23.05.2017 року о 9.00 у приміщенні  Дмитрівської сільської  ради за адресою:

Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Дмитрівка, вул. Баранника, 37

           7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Черкаська область,  Золотоніський р-н, с. Дмитрівка вул. Баранника,37.

Телефон для довідок: ( 04737) 91-2-31.

Повернутись